Thiết kế NỘI THẤT Gỗ Óc Chó NHÀ CHỊ PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ VINH

Năm thực hiện: 2022
Địa chỉ: Thành Phố Vinh, Nghệ An
Tổng diện tích: 420m2
Đơn vị thiết kế: Hansem
Loại hình: Biệt Thự