Thiết Kế Nội Thất Nhà Chị Hoa Tại Tp Vinh
THIẾT KẾ NỘI THẤT BIỆT THỰ GỖ GÕ ĐỎ NHÀ CHỊ HOA TẠI TP VINH

Năm thực hiện: 2023
Địa chỉ: Tp Vinh, Nghệ An
Tổng diện tích: 320m2
Đơn vị thiết kế: Hansem
Loại hình: Biệt Thự

kiến trúc ngoại thất biệt thự thành phố vinh
kiến trúc ngoại thất biệt thự thành phố vinh
kiến trúc ngoại thất biệt thự thành phố vinh
kiến trúc ngoại thất biệt thự thành phố vinh
kiến trúc ngoại thất biệt thự thành phố vinh
kiến trúc ngoại thất biệt thự thành phố vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh
thi công nội thất gỗ gõ đỏ tại vinh