noithathansem, Tác giả tại Công Ty Thiết Kế & Thi Công Nội Thất